Przydomowe oczyszczalnie

Firma EKO-BIO oferuje przydomowe oczyszczalnie ścieków o różnej pojemności, przeznaczone dla Klientów o różnychmpotrzebach. Oferujemy biologiczne oczyszczalnie ścieków oraz oczyszczalnie biologiczno-chemiczne EKO-BIOCH – jest to rozszerzona wersja podstawowego modelu. Produkujemy również oczyszczalnie przemysłowe dla gastronomii, hoteleli, stacji paliwowych i innych – oraz instytucji publicznych. W produktach firmy EKO-BIO możecie również Państwo znaleźć szamba plastikowe, które sprawdzą się także w roli zbiorników na deszczówkę, scieki i gnojownicę, oraz oczyszczalni ścieków z drenażem rozsączającym, czyli szamb ekologicznych.

Wszystkie produkty posiadają niezbędnę certyfikaty i atesty co świadczy o ich bezpieczeństiwe dla środowiska. Montaż można przeprowadzć samodzielnie lub na życzenie Klienta z naszą pomocą.

Bardzo duża część właścicieli prywatnych posesji decydydowało się na inwestycję w przydomową oczyszczalnię ścieków, która pozwala zadbać o środowisko naturalne, ale również zniwelować koszty ponoszone z wywozem nieczystości.

Biologiczna oczyszczalnia ścieków to trafna w przyszłość, która zwróci się Państwu z nawiązką.

Jak działa oczyszczalnia biologiczna EKO-BIO?

Biologiczna oczyszczalnia ścieków to nowoczesne i zaawansowane rozwiązanie w kwestii oczyszczania. Do głownych atutów możemy zaliczyć wzorowe wykonanie oraz przemyślany projekt. Wszystkie przydomowe oczyszczalnie biologiczne oferowane przez firmę są zgodne z przepisami Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub ziemi (Dz.U. z 2006 nr 137 poz.984), a także wymogami normy PN-EN12566-3:2005+A2:2013, dzięki czemu mogą być opatrzone znakiem CE.

Ścieki oczyszczone przez przydomową oczyszczalnię ścieków mogą być odprowadzane do cieków wodnych lub studni. Mogą być również wykorzystane do podlewania ogrodu.

 1. Komora denitryfikacji, która pełni rolę osadnika gnilnego. Odbywa się tu beztlenowy proces oczyszczania (denitryfikacji) oraz oddzielanie tłuszczów i części stałych zawartych w ściekach.
 2. Komora nitryfikacji, w której zachodzi proces oczyszczania tlenowego (nitryfikacji). Znajduje się tu mechanicznie napowietrzone złoże biologiczne, które występuje w postaci szczepów bakterii tlenowych, które namnażają się na specjalistycznie zaprojektowanych elementach z tworzywa sztucznego. Dochodzi tu również do namnażania się osadu czynnego w postaci pływających kłaczków, co wspomaga proces oczyszczania.
 3. Komora osadu wtórnego, w której pozostałości osadu znajdujące się w ścieku kierowane są za pomocą pompy do pierwszej komory, gdzie osiadają na samym dnie. Całość procesu wspomagana jest przez okresowe dozowanie powietrza poprzez rurowe dyfuzory drobnopęcherzykowe.
 4. Kompresor dozowania powietrza oraz sterownik, które odpowiadają za dostarczenie do oczyszczalni właściwych dawek tlenu w precyzyjnie zaprogramowanych przedziałach czasowych.
 5. System napowietrzania składający się z dyfuzorów, które uwalniają dozowane powietrze dzięki czemu wspomaga proces oczyszczania ścieków.
 6. Złoże aktywne, czyli specjalne kształtki, na których dochodzi do namnażania się bakterii oczyszczających ścieki w procesie tlenowym.
 7. System zawrotu osadu wtórnego, dzięki któremu gromadzenie osadu zachodzi tylko w komorze denitryfikacji.

Kierunek przemieszczania się ścieków/wody w oczyszczalni zobrazowany jest za pomocą strzałek koloru niebieskiego. Czerwona strzałka wskazuje kierunek dozowania tlenu.

Oczyszczalnie EKO-BIO działają praktycznie bezobsługowo – wystarczy co 2 tygodnie zaaplikować niewielką dawkę preparatu bakteryjnego wprost do muszli klozetowej, a raz na 9 miesięcy wybrać osad nagromadzony w komorze denitryfikacji zwykłym wozem asenizacyjnym.

Kiedy warto zastosować oczyszczalnię biologiczną EKO-BIO?

 

Oczyszczalnie biologiczne typu EKO-BIO polecane są do stosowania, gdy:

 • nie ma możliwości podłączenia do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub jest to nieopłacalne;
 • nie posiadamy wystarczającej ilości miejsca na zastosowanie metody tradycyjnej z użyciem szamba ekologicznego;
 • gdy bardzo niska przepuszczalność, nietypowa wodonośność uniemożliwiają montaż szamba ekologicznego;
 • w przypadku gdy można odprowadzić oczyszczoną wodę do cieku wodnego, rzeki czy rowu melioracyjnego;
 • okresowo dochodzi do wzrostu stężenia zanieczyszczeń w ściekach (punkty gastronomiczne, zakłady przetwórstwa spożywczego, hotele).

Jak działa oczyszczalnia biologiczna EKO-BIOCH?

Biologiczno-chemiczna oczyszczalnia ścieków EKO-BIOCH jest najbardziej zaawansoanym oraz najlepszym ECO-BIO opracowanym w odpowiedzi na rozporządzenie ministra środowiska (Dz. U. z 2014 r. poz. 1800). To pierwsza w ofercie przydomowa oczyszczalnia biologiczno-chemiczna. Pod względem konstrukcyjnym EKO-BIOCH jest unowocześnioną wersją oczyszczalni biologicznej EKO-BIO. Do jej eksploatacji wykorzystywany jest specjalny środek chemiczny PIX-112, który pozwala na zredukowanie fosforu zawartego w ściekach aż o 95% (przy wartości liczbowej <0,5g P/m3).

Oczyszczalnia biologiczno-chemiczna to zbiornik składający się z pięciu komór. Komora denitryfikacji jest pierwszą komorą, do której wpadają ścieki. Pełni rolę osadnika gnilnego. Podzielona jest na dwie części: w pierwszej zachodzi proces oddzielenia tłuszczów oraz części stałych zawartych w ściekach, w drugiej – beztlenowy proces ich oczyszczania. To właśnie do tej komory dozowany jest środek chemiczny PIX-112, który odpowiada za oczyszczenie ścieków.

Wstępnie oczyszczony ściek kierowany jest do komory nitryfikacyjnej – tutaj zachodzi proces oczyszczania tlenowego. Znajduje się tu mechanicznie napowietrzane złoże biologiczne w postaci szczepów bakterii tlenowych. Na specjalnie zaprojektowanych elementach pływających dochodzi do namnażania się bakterii. W komorze nitryfikacji dochodzi również do powielania się osadu czynnego w postaci kłaczków, które usprawniają proces oczyszczania.

Gdy warstwa flory bakteryjnej osiągnie odpowiednią grubość, odpada od podłoża i wraz z osadem czynnym trafia do komory osadu wtórnego. Ponownie wraca do komory denitryfikacyjnej za pomocą pompy mamutowej, by osiąść na dnie w postaci osadu. W celu usprawnienia tego procesu wykorzystywane jest powietrze, dozowane przez rurowe dyfuzory drobnopęcherzykowe. Osad gromadzący się na dnie komory osadu wtórnego jest w całości zawracany, a oczyszczone ścieki wprowadzane do wód płynących lub gruntu.

Istnieje możliwość przebudowania każdej zakupionej u nas oczyszczalni biologicznej typu EKO-BIO w oczyszczalnię biologiczno-chemiczną EKO-BIOCH. Jeśli posiadacie Państwo jedną z naszych oczyszczalni, nie jesteście Państwo zmuszeni do zakupu nowego zbiornika.

Biologiczno-chemiczna oczyszczalnia ścieków EKO-BIOCH jest jedynym produktem naszej firmy, który według rozporządzenia ministra środowiska może być instalowany w aglomeracjach powyżej 100 000 RLM.

Ścienne panele grzewcze

Przydomowe oczyszczalnie

Pokrycie modułami fotowoltaicznymi

Inteligentne domy